adjustment

adjustment
prisitaikymas statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Galėjimas veikti naujoje žmonių santykių, darbo ir aplinkos situacijoj; 2) Dirbtinis, išorinis veiklos būdo keitimas, siekiant išlikti, gyvuoti nepalankioje aplinkoje; 3) Nesąmoningas pritapimas prie grupės nuostatų ir elgesio. Utilitarinės pedagogikos uždavinys – sukurti teoriją ir metodiką, kuri padėtų ugdymo veikėjams parengti augančiąją kartą, gebančią optimaliai prisitaikyti prie kintančio gyvenimo reikalavimų. Kai kurie šiuolaikiniai pedagogikos teoretikai ugdymo tikslu laiko jaunimo parengimą suaugusių žmonių, gebančių sėkmingai veikti, gyvenimui. Toks utilitarinis tikslas grindžiamas prisitaikymo biologija, sociologija ir psichologija. atitikmenys: angl. adjustment vok. Anpassung rus. приспособление ryšiai: dar žiūrėkadaptacija dar žiūrėkkonformizmas dar žiūrėkkonformizmas dar žiūrėkkonformizmas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • adjustment — ad‧just‧ment [əˈdʒʌstmənt] noun [countable, uncountable] 1. a change that is made to something in order to correct or improve it: • We have made an adjustment to our target. • Grants are to be slashed by 33%, after adjustment for inflation. ˌcost …   Financial and business terms

 • adjustment — I noun abatement of differences, accommodatio, accommodation, accord, accordance, adaptation, agreement, arrangement, attunement, bargain, binding agreement, coaptation, compact, composition, compromise, concurrence, conformance, conformation,… …   Law dictionary

 • Adjustment — Ad*just ment ( ment), n. [Cf. F. ajustement. See {Adjust}.] 1. The act of adjusting, or condition of being adjusted; act of bringing into proper relations; regulation. [1913 Webster] Success depends on the nicest and minutest adjustment of the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • adjustment — [n1] adaptation acclimation, acclimatization, alteration, arrangement, balancing, conformance, correcting, fitting, fixing, improvement, mending, modification, ordering, organization, organizing, orientation, readjustment, redress, regulating,… …   New thesaurus

 • adjustment — [ə just′mənt] n. 1. an adjusting or being adjusted 2. a means or device by which parts are adjusted to one another [the adjustment on a micrometer] 3. the settlement of how much is to be paid in cases of loss or claim, as by insurance 4. a… …   English World dictionary

 • Adjustment — (from late Latin ad juxtare , derived from juxta , near, but early confounded with a supposed derivation from Justus , right), regulating, adapting or settling; in commercial law, the settlement of a loss incurred on insured goods. The… …   Wikipedia

 • Adjustment — (engl., spr. adjoßtment), die Bestimmung des von einem Versicherten erlittenen Seeschadens od. Verlustes …   Pierer's Universal-Lexikon

 • adjustment — (n.) 1640s, from Fr. ajustement or else a native formation from ADJUST (Cf. adjust) (v.) + MENT (Cf. ment) …   Etymology dictionary

 • adjustment — noun 1 small change made ADJECTIVE ▪ delicate, fine, minor, slight, small ▪ important, major, significant ▪ …   Collocations dictionary

 • adjustment — n. 1) to make an adjustment 2) an adjustment in, of (an adjustment in/of his salary; an adjustment of the brakes) 3) an adjustment to (an adjustment to a new environment) * * * [ə dʒʌstmənt] of (an adjustment in/of his salary; an adjustment of… …   Combinatory dictionary

 • adjustment — ad|just|ment [əˈdʒʌstmənt] n [U and C] 1.) a small change made to a machine, system, or calculation adjustment for ▪ Once we make the adjustments for inflation, the fall in interest rates is quite small. adjustment to ▪ a slight adjustment to the …   Dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”